Contoh Jurnal Sains Malaysia Format Pdf Download – Sikap, Sains, Penguasaan Konsep Asas Sains – Hubungan Sikap Terhadap Mata Pelajaran Sains Dengan Penguasaan Konsep Asas Sains Pelajar Tingkatan Dua

Diposting pada
Contoh Jurnal Sains Malaysia Format Pdf Download – Sikap, Sains, Penguasaan Konsep Asas Sains – Hubungan Sikap Terhadap Mata Pelajaran Sains Dengan Penguasaan Konsep Asas Sains Pelajar Tingkatan Dua
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B8XZre34ywGLdktUNFFsMm9MQW8

Contoh Jurnal Sains Malaysia Format Pdf Download – Sikap, Sains, Penguasaan Konsep Asas Sains – Hubungan Sikap Terhadap Mata Pelajaran Sains Dengan Penguasaan Konsep Asas Sains Pelajar Tingkatan Dua
Abstrak : Kajian diskriptif ini memakai persampelan mempunyai tujuan untuk mengukur jalinan sikap pada mata pelajaran Sains dengan penguasaan rencana azas Sains di kelompok 140 orang pelajar Tingkatan Dua di Skudai, Johor. Diluar itu, kajian ini dapat mengukur step sikap pada mata pelajaran Sains pelajar dan lihat perbezaan penguasaan rencana azas Sains serta sikap pada mata pelajaran sains berdasar pada kelompok kelas. Segi penguasaan rencana azas yang diuji adalah rencana azas Sains Tingkatan satu yang sudah dipelajari oleh pelajar Tingkatan Dua. Sikap pelajar pada mata pelajaran Sains juga diuji berdasar pada segi kepercayaan diri pelajar, persepsi pelajar pada kebutuhan Sains serta persepsi pelajar pada sikap guru Sains. Instrumen yang dipakai dalam kajian ini adalah masalah selidik yang dirubahsuai dari pada “Modified Fennema-Sherman Mathematics Attitude Scale” dengan kebolehpercayaan, α = 0. 884. Dua type statistik dipakai dalam kajian ini iaitu statistik diskriptif untuk lihat min, frekwensi, peratusan serta sisihan ahli pada saat statistik inferensi memakai ujian-t serta kolerasi Pearson. Ketentuan kajian merasakan bahawa umumnya pelajar Tingkatan dua memiliki step sikap yang negatif pada mata pelajaran Sains (54%) namun memiliki step penguasaan rencana azas yang tinggi (62. 9%). Dapatan kajian juga merasakan bahawa sikap pada mata pelajaran Sains memiliki jalinan yang penting namun lemah dengan penguasaan rencana azas Sains pelajar tingkatan dua. Diluar itu, hasil kajian tunjukkan ada perbezaan yang penting untuk penguasaan rencana azas Sains berdasar pada kelompok kelas namun tak ada perbezaan yang penting untuk sikap pada mata pelajaran Sains berdasar pada kelompok kelas.
Katakunci : sikap, Sains, penguasaan rencana azas sains
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B8XZre34ywGLdktUNFFsMm9MQW8

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *