Download Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan Di Malaysia – Tahap Kesedaran Kepentingan Pengurusan Makmal Sains Dalam Kalangan Bakal Guru Sains

Diposting pada
Download Pdf Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan Di Malaysia
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B8XZre34ywGLVEFmZVNKck5tYWs

Download Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan Di Malaysia – Tahap Kesedaran Kepentingan Pengurusan Makmal Sains Dalam Kalangan Bakal Guru Sains
Abstrak
Kajian ini terkait pengurusan makmal sains (PMS), untuk menilainya step kesedaran dalam diri pelajar th. tiga serta th. empat Program Sarjana Muda Sains Dan Pendidikan (Sains). Kajian ini berupa tinjauan serta menumpukan pada dua segi paling utama PMS iaitu pengurusanmakmal serta keselamatan makmal. Pembolehubah manipulasi yang ikut serta dalam kajian ini yaitu th. pengajian, latar belakang akademik serta Purata Nilai Gred Keseluruhnya (PNGK). Seramai 39 orang pelajar 3 SPN serta 4 SPN di Fakulti Pendidikan UTM, Skudai ikut serta dalam kajian ini. Alat kajian yang dipakai yaitu Masalah Selidik Step Kesedaran Kebutuhan Pengurusan Makmal Sains (STKKPMS). Alat kajian ini mengandungi 40 item yang berupa taraf likert. Kebolehpercayaan alat kajian ini yaitu α =. 883. Analisa statistik deskriptif berbentuk min, sisihan umum, peratusan, maksimum serta minimal sudah dipakai untuk memastikan step kesedaran pelajar pada PMS. Dapatan kajian ini dengan cara keseluruhannya tunjukkan step kesedaran pelajar pada kebutuhan pengurusan makmal serta keselamatan makmal yaitu tinggi iaitu pada 91. 87%. Step kesedaran pelajar dengan cara keseluruhannya pada kebutuhan segi pengurusan makmal sains juga tinggi iaitu pada 91. 96%, pada saat untuk segi keselamatan makmal sains yaitu simpel iaitu pada 91. 78%. Dapatan kajian juga tunjukkan tidak ada perbezaan step kesedaran pelajar pada kebutuhan pengurusan serta keselamatan makmal merentas th. pengajian, latar belakang akademik serta PNGK

https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B8XZre34ywGLVEFmZVNKck5tYWs

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *