Jurnal Pendidikan Matematik Kesan Pembelajaran Koperatif Terhadap Sikap dan Pencapaian Matematik bagi Murid-Murid Sekolah Rendah Pdf Download

Diposting pada
Contoh Jurnal  Pendidikan Matematika Malaysia Pdf Download
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B8XZre34ywGLVU1ubFQ2a2EtdmM
Jurnal Pendidikan Matematik
Kesan Pembelajaran Koperatif Terhadap Sikap dan Pencapaian Matematik bagi Murid-Murid Sekolah Rendah di sekitar Bandar Kuching Koh Lee Ling Choy Sau Kam Lai Kim Leong Khaw Ah Hong Seah Ai Kuan Jabatan Matematik ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk meninjau keberkesanan kaedah Pembelajaran Koperatif (PK) terhadap sikap dan pencapaian Matematik apabila guru pelatih menggunakan PK dalam pengajaran dan pembelajaran matematik
semasa menjalankan latihan praktikum. Rekabentuk kajian ini berdasarkan kuasi eksperimen dengan menggunakan ujian pra-ujian pos kepada kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Peserta kajian terdiri daripada 83 orang murid tahun empat dari dua buah sekolah rendah kebangsaan di sekitar bandar Kuching. Kumpulan kawalan terdiri daripada 36 orang murid dan kumpulan rawatan terdiri daripada 47 orang murid. Ujian sikap dalam bentuk soal selidik dan ujian pencapaian matematik digunakan dalam kajian ini untuk mendapatkan data dan dapatan data dianalisis secara kuantitatif. Dapatan kajian menunjukkan kaedah PK berkesan untuk meningkatkan pencapaian matematik tetapi tiada perbezaan yang signifikan dalam sikap murid terhadap matematik antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan.
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B8XZre34ywGLVU1ubFQ2a2EtdmM

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *